PODATKI I MEDYCYNA

BLOG O OPODATKOWANIU DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

Organy podatkowe uznają, że odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty wypłacane przez podmioty lecznicze w związku z błędami w sztuce lekarskiej mogą dla nich stanowić koszt uzyskania przychodów.

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu jeszcze jedna sytuacja, w której odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej będzie zwolnione z podatku dochodowego. Dotyczy to odszkodowań przyznanych na podstawie orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wypłata odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej wiąże się z pytaniem, czy stanowi ono dla pacjenta przychód podlegający opodatkowaniu. Odpowiedz na to pytanie ma znaczenie także dla wypłacającego, który może być w związku z tym zobowiązany do sporządzenia informacji PIT – 8C.

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe