Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla budynków lub ich części związanych z działalnością leczniczą przewidziano specjalną, niższą stawkę podatku.

 

W przypadku budynków podstawą opodatkowania jest ich powierzchnia użytkowa. Dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przewidziano najwyższą stawkę podatku (w 2016 r. stawka ta, w zależności od gminy, może wynosić nawet 22,86 zł za m²). Natomiast dla budynków lub ich części „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń” przewidziano niższą stawkę (w 2016 r. stawka ta, w zależności od gminy, może wynosić maksymalnie 4,65 zł za m²).

 

Warunki stosowania obniżonej stawki są dwa. Po pierwsze, dotyczy ona budynków lub ich części „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”. Czym są świadczenia zdrowotne, określa ustawa o działalności leczniczej. Są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Istotne jest, że budynki mają być „związane” z tymi świadczeniami. Będą to zatem budynki lub ich części bezpośrednio związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (np. gabinety lekarskie, sale operacyjne, itp.), jak również pośrednio związane z tymi świadczeniami (np. pomieszczenia administracyjne, stołówki, itp.).

 

Drugi warunek, to zajęcie budynku przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Tutaj określenie „zajęte” oznacza, że budynki lub ich części muszą być bezpośrednio i faktycznie wykorzystywane przez taki podmiot. Jeśli budynek lub jego część nie jest zajęty przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (np. jest wynajęty innemu podmiotowi na prowadzenie sklepu), to nie może być opodatkowany niższą stawką podatku od nieruchomości.

 

Tym samym, jeżeli budynek lub jego część spełnia oba przedstawione warunki, to jego powierzchnia będzie opodatkowana niższą stawką podatku od nieruchomości na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe