1. Bieżące doradztwo podatkowe
 2. Planowanie i optymalizacja podatkowa
 3. Postępowania podatkowe i sądowe

Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspieranie Klientów w zakresie realizowania przez nich obowiązków podatkowych. Usługi Kancelarii mają za zadanie zminimalizowanie ewentualnych ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi. Oferujemy udzielanie porad, sporządzanie opinii i konsultacje umożliwiające uzyskanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Doradztwo podatkowe jest oparte na aktualnych przepisach prawa, z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądowych.

 

 

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego w zakresie wszystkich podatków, a w szczególności w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku od towarów i usług
 • podatku od czynności cywilnoprawnych
 • podatku od spadków i darowizn
 • podatku od nieruchomości

 

 Usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego obejmują:

 • przygotowywanie opinii podatkowych i prawno – podatkowych
 • analizę umów pod względem skutków podatkowych
 • występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego
 • udzielanie porad i wyjaśnień związanych z bieżącymi wątpliwościami podatkowymi
 • informowanie o aktualnych zmianach w prawie podatkowym

W ramach planowania i optymalizacji podatkowych oferujemy Klientom przede wszystkim doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej lub reorganizacji już prowadzonego przedsiębiorstwa. Nasze usługi mają na celu udzielenie wsparcia przy ustalaniu struktury przedsiębiorstwa oraz przy wyborze rozwiązań optymalnych z podatkowego punktu widzenia.

 

 

Oferowane przez Kancelarię usługi obejmują:

 • wybór optymalnej z podatkowego punktu widzenia formy prawnej prowadzonej działalności
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji podatkowych
 • doradztwo w zakresie opodatkowania podziału lub wypłaty zysków
 • doradztwo związane z transakcjami zakupu i sprzedaży udziałów
 • doradztwo związane z przekształceniami, fuzjami, podziałami i likwidacją podmiotów
 • doradztwo w zakresie rozwiązań dla innych operacji gospodarczych

Kancelaria oferuje reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych. W oparciu o przedstawione dokumenty oceniamy faktyczne i prawne możliwości działania oraz proponujemy dalsze czynności. Podstawą działania jest udzielone pełnomocnictwo, na podstawie którego możemy występować w imieniu i na rzecz Klienta. Naszym celem jest doprowadzenie do korzystnego dla Klienta zakończenia sprawy.

 

 

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • analizę sprawy oraz przygotowanie strategii działania
 • przygotowywanie skarg, odwołań, zażaleń, zastrzeżeń i innych pism w trakcie postępowań podatkowych, kontrolnych i sądowoadministracyjnych
 • reprezentowanie w trakcie postępowań podatkowych, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej i czynności sprawdzających
 • reprezentowanie w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe