BARTOSZ ŁUKASZCZUK

Doradztwo Podatkowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego. Zapewniamy kompleksową obsługą związaną z zagadnieniami podatkowymi. W zakres usług Kancelarii wchodzi bieżące doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie planowania i optymalizacji podatkowych oraz reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. .

PODATKI I MEDYCYNA

BLOG O OPODATKOWANIU DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

Organy podatkowe uznają, że odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty wypłacane przez podmioty lecznicze w związku z błędami w sztuce lekarskiej mogą dla nich stanowić koszt uzyskania przychodów.

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu jeszcze jedna sytuacja, w której odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej będzie zwolnione z podatku dochodowego. Dotyczy to odszkodowań przyznanych na podstawie orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wypłata odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej wiąże się z pytaniem, czy stanowi ono dla pacjenta przychód podlegający opodatkowaniu. Odpowiedz na to pytanie ma znaczenie także dla wypłacającego, który może być w związku z tym zobowiązany do sporządzenia informacji PIT – 8C.

Oferta

Bieżące doradztwo podatkowe

Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspieranie Klientów w zakresie realizowania przez nich obowiązków podatkowych. Usługi Kancelarii mają za zadanie zminimalizowanie ewentualnych ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Planowanie i optymalizacja podatkowa

W ramach planowania i optymalizacji podatkowych oferujemy Klientom przede wszystkim doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej lub reorganizacji już prowadzonego przedsiębiorstwa.

Postępowania podatkowe i sądowe

Kancelaria oferuje reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych. W oparciu o przedstawione dokumenty oceniamy faktyczne i prawne możliwości działania.

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe