Rozpoczynając prowadzenie własnej firmy najczęściej wybieraną formą, także przez lekarzy, jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jednak z czasem ta forma może być niewystarczająca i pojawia się chęć lub konieczność zmiany np. na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zalety prowadzenia działalności w formie sp. z o. o., to przede wszystkim kwestie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, ale także możliwość „przekazania” prowadzonej firmy (np. poprzez darowiznę członkowi rodziny albo sprzedaż osobie trzeciej).

 

Jedną z możliwości przejścia od prowadzenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej do prowadzenia w formie sp. z o. o. jest przekształcenie tej działalności w spółkę. O prawnych aspektach przekształcenia działalności w sp. z o. o. pisze na swoim blogu radca prawny Marcin Bartyński.

 

Niniejszy wpis będzie poświęconym skutkom podatkowym przekształcenia działalności w spółkę. Planując przekształcenie trzeba mieć na uwadze podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Czynność przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o. o. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepisy nie przewidują w takiej sytuacji powstania przychodu, który podlegałby opodatkowaniu. Podatkowym obowiązkiem przedsiębiorcy związanym z przekształceniem działalności w sp. z o. o. jest sporządzenie na dzień przekształcenia wykazu składników majątku (art. 24 ust. 3a i art. 24 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Przekształcenie nie będzie również podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Wynika to z faktu, że przekształcenie nie stanowi żadnej z czynności podlegających opodatkowaniu (nie stanowi dostawy towarów lub świadczenia usług; nie wiąże się też z likwidacją przedsiębiorstwa, ale z jego przekształceniem). Potwierdzają to organy podatkowe, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 października 2013 r. (sygn. ITPP2/443-750/13/AK), w której stwierdzono: „Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług”.

 

Podatkiem z którego zapłatą trzeba się liczyć w przypadku przekształcenia działalności w spółkę jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wynosi 0,5% i jest naliczany od wysokości kapitału zakładowego sp. z o. o. Przy czym od podstawy naliczenia tego podatku można odliczyć wydatki na wynagrodzenie notariusza z tytułu sporządzenia aktu notarialnego umowy spółki, opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz opłatę za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na sp. z o. o. Podatek zostanie pobrany przez notariusza przy zawieraniu umowy spółki. Przykładowo: przy kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł (co jest minimalną wysokości kapitału w sp. z o. o.), pomijając możliwe odliczenia, podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie 25 zł.

 

Jak widać przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o. o. nie wiąże się z dużymi obciążeniami podatkowymi. Do zapłaty jest tylko, stosunkowo niewielki, podatek od czynności cywilnoprawnych. Zarówno z podatkowego, jak i prawnego punktu widzenia przekształcenie działalności może być korzystnym sposobem na zmianę formy prawnej prowadzonej firmy. 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe