Wspomniany w poprzednim wpisie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia także z podatku „dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych”.

 

Problem ze stosowaniem tego przepisu może wiązać się z tym, że przepisy podatkowe nie określają co należy rozumieć przez „protezy dentystyczne” i „sztuczne zęby”. W związku z tym chcąc zaklasyfikować wyrób do jednej z tych kategorii trzeba analizować każdy przypadek indywidualnie, oceniać cechy wyrobu i odwoływać się do wiedzy w zakresie protetyki stomatologicznej.

 

I tak do kategorii „protez dentystycznych” można zaliczyć wszelkiego rodzaju protezy (całkowite, częściowe, akrylowe, szkieletowe, itd.). Natomiast w kategorii „sztucznych zębów” mieszczą się w szczególności korony i mosty. Trzeba podkreślić, że wszystkie inny wyroby szeroko rozumianej protetyki dentystycznej, które nie są protezami dentystycznymi lub sztucznymi zębami, nie są objęte zwolnieniem w podatku VAT (np. szyny wybielające).

 

Zwolnienie dotyczy tylko protez i zębów wykonanych bezpośrednio i w całości przez techników dentystycznych. Jeżeli w procesie ich wytwarzania biorą udział inne osoby, to organy podatkowe uznają że sprzedaż wyrobów nie jest zwolniona z podatku VAT. Ponadto dla skorzystania ze zwolnienia istotne jest, aby z prowadzonej dokumentacji wynikało, że wykonanie protezy przypada technikowi dentystycznemu.

 

Tytułem przykładu można tutaj zacytować interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 stycznia 2011 r. (sygn. IBPP1/443-1008/10/AL): „Zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT może być bowiem objęta dostawa protez dentystycznych tylko w przypadku, gdy wykonaniem protezy zajmuje się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia technika dentystycznego a z dokumentacji prowadzonej przez podatnika wynika, że powyższe czynności przypadają właśnie technikowi dentystycznemu”.

 

Na zakończenie można wskazać, że w przypadku tego zwolnienia istotne jest wykonanie protez i zębów przez technika dentystycznego, natomiast bez znaczenia pozostaje forma prawna podmiotu wytwarzającego te wyroby. Ze zwolnienia korzysta sprzedaż protez i zębów wykonywana przez jednoosobowych przedsiębiorców, jak i spółki. W przypadku indywidualnej działalności dla skorzystania ze zwolnienia nie ma znaczenia, czy osoba sama posiada klasyfikacje technika, czy też zatrudnia osoby posiadające takie uprawnienia. Nie ma także znaczenia rodzaj spółki. Istotne jest tylko, żeby za wykonanie tych wyrobów odpowiadał bezpośrednio technik dentystyczny. Potwierdza to interpretacja ogólna Ministra Finansów z 9 lutego 2009 r. (sygn. PT3/275/823/WCX/08/186). 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe