Pobyt powyższej doby w miejscowości mającej status uzdrowiska może wiązać się z koniecznością zapłacenia opłaty uzdrowiskowej. Czy taką opłatę należy płacić również za okres pobytu w szpitalu znajdującym się w takiej miejscowości?

 

Opłata uzdrowiskowa może być pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach m.in. zdrowotnych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej w 2016 r. to 4,27 zł dziennie.

 

Przepisy przewidują jednak, że opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób fizycznych przebywających w szpitalach (art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Ustawa podatkowa nie zawiera definicji pojęcia „szpital”. Na gruncie omawianego przepisu „szpital” należy rozumieć szeroko, jako pojęcie zbiorcze, a nie wyłącznie w sposób określony w ustawie o działalności leczniczej. Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się za okres pobytu w szpitalach w pojęciu ogólnym, ale również w szpitalach specjalistycznych.

 

Przez długi okres sporną kwestią było pobieranie opłaty za czas pobytu w szpitalu uzdrowiskowym. Obecnie należy przyjąć, że opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. Potwierdza to interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 3 października 2014 r. (sygn. PL/LS/838/9/SIA/14/RD-88286) oraz szereg orzeczeń sądowych (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2015 r., sygn. II FSK 1781/13).

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe