Zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta zawiera katalog zwolnień w podatku od nieruchomości, jednak żadne z tych zwolnień nie obejmuje wprost nieruchomości szpitali albo innych podmiotów leczniczych.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który upoważniania radę gminy do wprowadzania innych niż określone w ustawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest, aby były to zwolnienia o charakterze przedmiotowym (odnoszące się do rodzaju nieruchomości, a nie do określonych podmiotów).

 

Podstawą prawną dla takich zwolnień jest uchwała rady gminy. Uchwała obowiązuje oczywiście tylko na obszarze danej gminy, dlatego w różnych gminach mogą być stosowane różne zwolnienia. W praktyce często spotykane są zwolnienia dotyczące nieruchomości wykorzystywanych przez nowo powstałe przedsiębiorstwa. Możliwe jest także wprowadzenie zwolnienia dla nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności leczniczej.

 

W związku z tym podatnicy podatku od nieruchomości powinni sprawdzać czy i jakie zwolnienia zostały wprowadzone przez uchwałę rady gminy. Zastosowanie tych zwolnień może być dla podmiotów leczniczych sposobem na istotne zmniejszenie obciążeń podatkowych. 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe