Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) nie kojarzy się ze znacznymi obciążeniami. Stawki podatku, w zależności od czynności, wahają się od 0,5% do 2%. Jednak jeśli podstawa opodatkowania jest duża, liczona w setkach tysięcy albo w milionach złotych, to i podatek do zapłaty będzie wysoki. Warto zatem zwrócić uwagę, że wyłączone z opodatkowania są czynności cywilnoprawne w sprawach zdrowia.

 

Zasady opodatkowania PCC określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu PCC podlegają czynności cywilnoprawne takie jak m.in. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy spółki czy ustanowienie hipoteki. Art. 2 pkt 1 lit. f ustawy przewiduje, że nie podlegają opodatkowaniu PCC czynności cywilnoprawne w sprawach zdrowia.

 

Niestety cały przepis ogranicza się do stwierdzenia, że wyłączone z opodatkowania są czynności w sprawach zdrowia, nie określając przy tym jaki jest zakres tego wyłączenia. Można jednak przyjąć, że wyłączeniu z opodatkowania podlegają czynności cywilnoprawne, których stroną jest podmiot z sektora ochrony zdrowia i które są bezpośrednio związane z celami oraz zadaniami z zakresu zdrowia realizowanymi przez ten podmiot. Podkreślić trzeba, że wyłączeniu podlegają jedynie czynności bezpośrednio związane ze zdrowiem. Zdaniem organów podatkowych pośredni związek ze sprawami zdrowia jest niewystarczający do zastosowania wyłączenia.

 

Przykładowo: umowa pożyczki zaciągniętej przez szpital w celu spłaty zadłużenia nie będzie wyłączona z opodatkowania PCC, ponieważ nie jest bezpośrednio związana ze sprawami zdrowia (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 czerwca 2013 r., sygn. IPPB2/436-192/13-2/MZ)), ale już umowa pożyczki zaciągniętej przez szpital na adaptację pomieszczeń na tomograf komputerowy, jako bezpośrednio związana ze sprawami zdrowia, będzie wyłączona z opodatkowania PCC (interpretacja Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 30 stycznia 2007 r., sygn. PO2/436/271/21/EG/2006).

 

Czynności cywilnoprawne w sprawach zdrowia zostały wyłączone z opodatkowania, co oznacza że znajdują się zupełnie poza zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z tym wiąże się nie tylko brak podatku, ale również brak obowiązku składania deklaracji podatkowych.

 

Podsumowując można wskazać, że jeśli wykonuje się czynności wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych i są to czynności w sprawach zdrowia, to powinny być one wyłączone z opodatkowania PCC. Jednak ze względu na bardzo ogólny charakter przepisów każdą sytuację należy analizować indywidualnie. 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe