W przypadku podatku VAT warto zwracać uwagę nie tylko na interpretacje organów podatkowych i wyroki polskich sądów administracyjnych, ale również na orzeczenia Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Ze względu na to, że polski podatek VAT ma oparcie w przepisach unijnych, to wyroki Trybunału mają bardzo istotny wpływ na stosowanie krajowych przepisów.

 

W wyroku z 14 grudnia 2006 r. (sygn. C–401/05) TSUE zajmował się kwestią pośrednictwa w sprzedaży protez dentystycznych. Sprawa dotyczyła spółki holenderskiej. Prowadziła ona działalność polegającą na zlecaniu wykonania protez technikom dentystycznym. Spółka składała te zlecenia na podstawie zamówień od dentystów. Gotowe protezy były dostarczane spółce, która płaciła wykonawcy uzgodnioną cenę. Następnie spółka sprzedawała protezy dentyście, który je zamówił. Spółka otrzymywała zapłatę od dentysty. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka nie zatrudniała techników dentystycznych lub dentystów, a była jedynie podmiotem pośredniczącym.

 

W takim stanie faktycznym TSUE uznał, że zwolnienie w podatku VAT nie ma zastosowania do sprzedaży protez dentystycznych dokonywanej przez pośrednika, który nie jest technikiem dentystycznym lub dentystą, ale który nabył te protezy od technika dentystycznego. 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe