Prace związane z remontem, przebudową czy modernizacją budynku szpitala albo przychodni będą opodatkowane podstawową stawką 23%, a nie obniżoną stawką 8%.

 

Podstawowa stawka podatku VAT, czyli obecnie 23%, ma zastosowanie do wszystkich czynności opodatkowanych, o ile przepisy nie przewidują stosowania stawki obniżonej albo zwolnienia. Art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że stawkę 8% stosuje się m.in. do remontu, przebudowy czy modernizacji „obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym”.

 

Definicję „budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym” zawiera art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług. Budownictwo to obejmuje obiekty budownictwa mieszkaniowego (a więc nie budynki szpitali albo przychodni) oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

 

Dla ustalenia, czy budynek szpitala lub przychodni mieści się we wskazanej klasyfikacji trzeba odwołać się do PKOB. Klasa PKOB 1264 obejmuje budynki szpitali i zakładów opieki medycznej takie jak budynki m.in. szpitali, szpitali psychiatrycznych, przychodni, sanatoriów czy instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską. Jednak użyte w art. 43 ust. 12a ustawy sformułowania „ex” oraz „wyłącznie” wskazują, że stawka 8% dotyczy tylko części klasy PKOB 1264, a mianowicie budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Inne budynki z klasy PKOB 1264, jak szpitale, szpitale psychiatryczne i przychodnie, nie mieszczą się w definicji „budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym”, a ich remont nie korzysta z obniżonej stawki 8%.

 

Stawka 8% ma zastosowanie jedynie do remontu, przebudowy lub modernizacji budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Będą to budynki instytucji, które w pierwszej kolejności zapewniają zakwaterowanie, a dodatkowo oferują opiekę medyczną (np. budynki zakładów opiekuńczo – leczniczych). 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe