Jeśli organizator szkolenia nie spełnia warunków do skorzystania ze zwolnienia, o którym była mowa w poprzednim wpisie, to nie zawsze będzie oznaczało, że usługę trzeba opodatkować podatkiem VAT. W przypadku szkoleń przepisy przewidują bowiem kilka innych zwolnień.

 

Jednym z nich, na które warto zwrócić uwagę, jest zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie tego przepisu zwalnia się z podatku „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych”. Warunki zastosowania tego zwolnienia są dwa.

 

Po pierwsze, szkolenie to muszą być usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, czyli takie które obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

 

Po drugie, szkolenie musi być w całości finansowane ze środków publicznych. Środkami publicznymi będą w szczególności środki pochodzące z budżetu państwa, ale także środki unijne np. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Europejskiego Funduszu Społecznego (co potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 15 czerwca 2012 r., sygn. PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298).

 

Rozszerzeniem zakresu tego zwolnienia jest § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, który zwalnia z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe