W nawiązaniu do poprzedniego wpisu chciałbym wskazać na istotną podatkową korzyść wynikającą z przekształcenia działalności w sp. z o. o. Jeśli zamiarem osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest dalsze jej prowadzenie w formie sp. z o. o., to ma ona do wyboru dwa zasadnicze rozwiązania: przekształcenie działalności w sp. z o. o. albo aport przedsiębiorstwa do sp. z o. o.

 

W przypadku przekształcenia przepisy podatkowe przewidują, że sp. z o. o. jest następcą prawnym jednoosobowej działalności. W przypadku aportu przedsiębiorstwa nie ma takich przepisów. Trzeba zauważyć, że w zakresie prawa podatkowego następstwo prawne wynika tylko z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz innych przepisów podatkowych, a nie z kodeksu spółek handlowych czy kodeksu cywilnego.

 

Wracając do następstwa prawnego przy przekształceniu, to jak była już mowa istnienie takiego następstwa wynika z przepisów. Art. 93a § 4 ordynacji podatkowej przewiduje, że „jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych”. Następstwo to ma ograniczony charakter, ponieważ dotyczy tylko praw, a nie obowiązków podatkowych.

 

Jakie są zatem korzyści następstwa prawnego przy przekształceniu działalności w spółkę? Trudno byłoby wymienić wszystkie. Mówiąc ogólnie następstwo w zakresie praw podatkowych oznacza, że spółka wstępuje w sytuację podatkową jednoosobowej działalności. Skutki podatkowe czynności wykonywanych w działalności będą miały znaczenie także w spółce. Istnieje tutaj kontynuacja między jednoosobową działalnością a spółką. Ma to znaczenie we wszystkich sytuacjach, które „przechodzą” przez dzień przekształcenia, czyli w sytuacjach które mają miejsce i w działalności i w spółce.

 

Przykład: osoba fizyczna wykonała usługę w ramach działalności, ale nie otrzymała zapłaty; zgodnie z prawem rozpoznała i opodatkowała przychód należny; obecnie sprawa jest w sądzie; następuje przekształcenie działalności w sp. z o. o. Jeśli teraz zostanie stwierdzona „nieściągalność wierzytelności” to spółka będzie mogła zaliczyć ją w koszty (a więc zmniejszyć podatek), pomimo tego że przychód powstał jeszcze w działalności. Wynika to właśnie z istnienia następstwa prawnego. Przy aporcie przedsiębiorstwa organy podatkowe uznają, że nie można zaliczyć w koszty „nieściągalnej wierzytelności”, ponieważ przychód z tego tytułu nie powstał w spółce, lecz w działalności, a w przypadku aportu przepisy nie przewidują następstwa prawnego.

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe