W nawiązaniu do poprzedniego wpisu kilka uwag w sprawie wyłączenia z opodatkowania PCC czynności przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową.

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa tryb przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową. Jednym z elementów przekształcenia jest zawarcie umowy spółki kapitałowej. Natomiast zawarcie umowy spółki kapitałowej, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC.

 

W związku z tym pojawia się pytanie, czy można tutaj zastosować art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który przewiduje że opodatkowaniu nie podlegają czynności w sprawach zdrowia. Innymi słowy, czy zawarcie umowy spółki w związku z przekształceniem SP ZOZ w spółkę kapitałową jest czynnością cywilnoprawną w sprawach zdrowia.

 

Organy podatkowe uznają, że nie jest to czynność w sprawach zdrowia i art. 2 pkt 1 lit. f ustawy nie znajduje tutaj zastosowania. Tak uznano np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB2/436-285/13-2/MK) oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2016 r. (sygn. IBPB-2-1/4514-10/16/MD). Uzasadnienie tego stanowiska jest bardzo lakoniczne i ogranicza się do stwierdzenia, że przedmiotem czynności było założenie spółki, a nie czynność cywilnoprawna w sprawach zdrowia.

 

W mojej ocenie stanowisko organów podatkowych jest dyskusyjne, ponieważ można wskazywać argumenty przemawiające za wyłączeniem omawianej czynności z opodatkowania PCC, jako czynności w sprawach zdrowia. Po pierwsze, podstawą prawną dokonywania przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową jest ustawa o działalności leczniczej, a więc ustawa bez wątpienia regulująca kwestie związane ze zdrowiem. Po drugie, oczywiste jest, że przedmiotem czynności jest założenie spółki, ale istotne jest kto i w jakim celu ją zakładał, że jest to cel związany z prowadzeniem działalności w zakresie opieki zdrowotnej. Po trzecie, w innych interpretacjach organy podatkowe uznają, że np. aport przez uczelnię medyczną przedsiębiorstwa w postaci NZOZ do spółki kapitałowej był wyłączony z opodatkowania jako czynność w sprawach szkolnictwa (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 kwietnia 2012 r., sygn. ITPB2/436-9/12/TJ). Nie widzę podstaw do różnicowania skutków podatkowych w PCC dla czynności aportu przedsiębiorstwa do spółki (jako czynności w sprawach szkolnictwa) i przekształcenia SP ZOZ w spółkę (jako czynności w sprawach zdrowia), skoro zarówno czynności w sprawach szkolnictwa, jak i czynności w sprawach zdrowia są wyłączone z opodatkowania PCC.


Kwestia opodatkowania PCC czynności przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową pozostanie otwarta zapewne do czasu pierwszych orzeczeń sądowych w tej sprawie. Uważam jednak, że istnieją argumenty, które przemawiają za wyłączeniem tej czynności z opodatkowania PCC, jako czynności w sprawach zdrowia. 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe