W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że działalność medyczna jest zasadniczo zwolniona z podatku VAT. Jednak w praktyce bardzo istotne jest określenie granic tego zwolnienia. Chodzi o wskazanie czynności, które jeszcze są zwolnione z podatku i tych które już podlegają opodatkowaniu. W związku z tym kilka pierwszych wpisów na blogu chciałbym poświęcić właśnie zwolnieniom w podatku VAT.

 

Temat na dziś: zwolnienie usług świadczonych przez techników dentystycznych. Art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że zwolnione z podatku jest „świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu”. Jakie są zatem warunki stosowania tego zwolnienia?

 

Po pierwsze, usługi muszą być wykonywane przez techników dentystycznych, czyli przez osoby które ukończyły wymagane szkolenie i uzyskały tytuł zawodowy technika dentystycznego. Organy podatkowe uznają, że usługi nie korzystają ze zwolnienia, jeśli w ich wykonywaniu biorą udział osoby niebędące technikami dentystycznymi (gdy w świadczeniu usług uczestniczy osoba nie posiadająca uprawnień technika).

 

Po drugie, usługi muszą być wykonywane w ramach zawodu technika dentystycznego, czyli muszą się mieścić w uprawnieniach, jakie przepisy przyznają technikom. Szczegółowo uprawnienia te określają przepisy dekretu o wykonywaniu czynności techniczno – dentystycznych z 5 lipca 1946 r.

 

Po trzecie, zwolnione z podatku są usługi, jeśli tylko zostały wykonane przez technika dentystycznego, bez względu na formę prawną podmiotu świadczącego usługi (niezależnie od tego czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka). Zwolnione będą zatem nie tylko usług świadczone przez technika prowadzącego własną działalność gospodarczą, ale również usługi świadczone przez spółkę, o ile wykonywane są przez zatrudnionego w spółce technika. Może to być każdy rodzaj spółki (np. cywilna, jawna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością).

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe