PODATKI I MEDYCYNA

BLOG O OPODATKOWANIU DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług medycznych zasadnicze znaczenie mają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Określają one zakres czynności medycznych, które objęte są zwolnieniem.

Jeśli organizator szkolenia nie spełnia warunków do skorzystania ze zwolnienia, o którym była mowa w poprzednim wpisie, to nie zawsze będzie oznaczało, że usługę trzeba opodatkować podatkiem VAT. W przypadku szkoleń przepisy przewidują bowiem kilka innych zwolnień.

Jedną z cech charakterystycznych zawodów medycznych, jako zawodów zaufania publicznego, jest obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez przedstawicieli tych zawodów. Obowiązek ten jest realizowany m.in. poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe