PODATKI I MEDYCYNA

BLOG O OPODATKOWANIU DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

Z ostatnich wpisów dotyczących podatku od nieruchomości wynika, że podmioty lecznicze są zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości oraz nie korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych w ustawie. Pomimo zastosowania obniżonej stawki może się okazać, że podatek od nieruchomości jest dla takiego podatnika bardzo poważnym obciążeniem finansowym (np. w przypadku szpitali zajmujących duże kompleksy budynków).

Zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta zawiera katalog zwolnień w podatku od nieruchomości, jednak żadne z tych zwolnień nie obejmuje wprost nieruchomości szpitali albo innych podmiotów leczniczych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla budynków lub ich części związanych z działalnością leczniczą przewidziano specjalną, niższą stawkę podatku.

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe