BARTOSZ ŁUKASZCZUK

Doradztwo Podatkowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego. Zapewniamy kompleksową obsługą związaną z zagadnieniami podatkowymi. W zakres usług Kancelarii wchodzi bieżące doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie planowania i optymalizacji podatkowych oraz reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. .

PODATKI I MEDYCYNA

BLOG O OPODATKOWANIU DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

Wypłata odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej wiąże się z pytaniem, czy stanowi ono dla pacjenta przychód podlegający opodatkowaniu. Odpowiedz na to pytanie ma znaczenie także dla wypłacającego, który może być w związku z tym zobowiązany do sporządzenia informacji PIT – 8C.

Z ostatnich wpisów dotyczących podatku od nieruchomości wynika, że podmioty lecznicze są zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości oraz nie korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych w ustawie. Pomimo zastosowania obniżonej stawki może się okazać, że podatek od nieruchomości jest dla takiego podatnika bardzo poważnym obciążeniem finansowym (np. w przypadku szpitali zajmujących duże kompleksy budynków).

Zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta zawiera katalog zwolnień w podatku od nieruchomości, jednak żadne z tych zwolnień nie obejmuje wprost nieruchomości szpitali albo innych podmiotów leczniczych.

Oferta

Bieżące doradztwo podatkowe

Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspieranie Klientów w zakresie realizowania przez nich obowiązków podatkowych. Usługi Kancelarii mają za zadanie zminimalizowanie ewentualnych ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Planowanie i optymalizacja podatkowa

W ramach planowania i optymalizacji podatkowych oferujemy Klientom przede wszystkim doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej lub reorganizacji już prowadzonego przedsiębiorstwa.

Postępowania podatkowe i sądowe

Kancelaria oferuje reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych. W oparciu o przedstawione dokumenty oceniamy faktyczne i prawne możliwości działania.

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe