BARTOSZ ŁUKASZCZUK

Doradztwo Podatkowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego. Zapewniamy kompleksową obsługą związaną z zagadnieniami podatkowymi. W zakres usług Kancelarii wchodzi bieżące doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie planowania i optymalizacji podatkowych oraz reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. .

PODATKI I MEDYCYNA

BLOG O OPODATKOWANIU DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

Zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta zawiera katalog zwolnień w podatku od nieruchomości, jednak żadne z tych zwolnień nie obejmuje wprost nieruchomości szpitali albo innych podmiotów leczniczych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla budynków lub ich części związanych z działalnością leczniczą przewidziano specjalną, niższą stawkę podatku.

Od 2015 r. przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują, że na obszarze gminy może być wprowadzona opłata reklamowa. Właściciele nieruchomości, w tym m.in. szpitale i inne podmioty lecznicze, powinny zatem zwrócić uwagę czy w ich gminie wprowadzono albo planuje się wprowadzenie takiej opłaty.

Oferta

Bieżące doradztwo podatkowe

Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspieranie Klientów w zakresie realizowania przez nich obowiązków podatkowych. Usługi Kancelarii mają za zadanie zminimalizowanie ewentualnych ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Planowanie i optymalizacja podatkowa

W ramach planowania i optymalizacji podatkowych oferujemy Klientom przede wszystkim doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej lub reorganizacji już prowadzonego przedsiębiorstwa.

Postępowania podatkowe i sądowe

Kancelaria oferuje reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych. W oparciu o przedstawione dokumenty oceniamy faktyczne i prawne możliwości działania.

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe